ресурсный центр поддержки ТОС Республики Бурятия

...

Здравствуйте,дорогие друзья!

Вас приветствует ТОС “СОЁЛ”при Жаргалантуйской сельской библиотеке

улуса Жаргаланта Селенгинского района.

ЖАРГАЛАНТА НЮТАГНИ

Аршан булагаа бурьюлһан

Абын хэшэг дамжуулһан

Жэнхэни һайхан гуримаа

Жэгдэ тодоор сахиһан

Жаргаланта һайхан нютагни

Жабхалан,амгалан һуугыш даа

Доодо голоороо долгитоһон

Дээдэ нугаараа бадарһан

Баян-Зүрхэн уулаяа

Баран зоноороо тахиһан

Жаргаланта һайхан тоонтомни

Жаргалтай, буянтай байгыш даа

Бүхэнэй Мүндэгэр эхитэй

Баруун бэеэрээ Захатай

Баабайм түрэһэн нютаг юм даа

Эжын һайхан үлгы юм даа.

Жаргаланта арюун дайдамни

Жабхалан,жабарлан байгыш даа.

Бато Аюшеев